KURUMSAL

Sizi güneşin gücü ile tanıştırmak istiyoruz.

Gerçek ve tüzel kişi tüketiciler artık tükettiği elektrik enerjisini kendisi üretebilecek, tükettiğinden fazlasını da elektrik şebekesine vermek suretiyle Devlete satabilecektir. Yasal mevzuata göre, 1000 kW kadar Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri için lisans almaya gerek kalmamıştır.
 
Ev, ofis, otel, fabrika, benzinlik, sera, sulama pompası ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisi güneş enerjisinden sağlanabileceği gibi, rüzgâr enerjisi ya da bunların her ikisinden beraber sağlanabilecektir.

Güneş sınırsız bir enerji kaynağıdır. Güneş ışınları tüm dünyanın toplam birincil enerji ihtiyacından 10.000 kat daha fazla enerjiye sahiptir.
 
Dünyanın bir yıllık enerji talebini karşılayacak miktarda güneş ışığı, dünyaya sadece bir saat içinde ulaşır.