KURUMSAL

Ne Yapıyoruz

Ne Yapıyoruz ?

Güneş Enerjisi ve diğer Yenilenebilir Enerji sektöründe danışmanlık hizmetleri, proje geliştirme, nihai kullanıcılar için on-grid, off-grid paket sistemler ile taşınabilir sistemler geliştirmek ve pazarlamak, faaliyetlerimiz içerisindedir


Danışmanlık hizmetleri
Proje geliştirme ve uygulama
On-grid (şebeke bağlantılı) sistem uygulamaları
Off-grid (şebekeden bağımsız) sistem uygulamaları
Taşınabilir sistemler uygulamaları
Tarımsal sulama sistem uygulamaları
Güneş paneli, invertör ve aksesuar satışı
Rüzgâr Türbini uygulamaları
Hibrid (güneş+rüzgar+..) sistem uygulamaları
Isı pompası uygulamaları
Termik uygulamalar
LED aydınlatma


On-grid & Off-grid Sistemler

Şebeke Bağlantılı Sistem (on-grid)

Şebeke olan yerlerde, üretilen elektriği depolamaya gerek kalmadan şebekeye pompalayan sistem şebeke bağlantılı sistemdir.Bu sistem ile, üretim fazlası Devlete satabileceği gibi, üretimin yeterli olmadığı durumlarda da şebekeden elektrik kullanılabilecektir. Diğer bir ifadeyle, şebeke bir alıcı veya bir depo olarak kullanılabilecektir. Bu işlem, sisteme monte edilecek çift yönlü sayaçla kayıt altına alınacaktır.


Şebekeden Bağımsız Sistem (off-grid)

Genellikle elektrik olmayan yerlerde uygulanan sistemdir. İsteğe bağlı olarak şebeke olan yerlerde de uygulanabilir. Sistem, gündüz ürettiği elektriğin fazlasını, gece veya ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanmak üzere akülerde depolar.

Paket Sistemler

URL-SOLAR elektrik bilgisi gerektirmeyen tak kullan kolaylığında (100W-10.000W aralığında) paket sistemler oluşturmaktadır.

Bu sayede, montaj maliyetleri minimuma ineceğinden, sistem kurulum maliyetlerinde ciddî tasarruflar sağlanmış olacaktır. Tüm tasarımlarımız modüler olduğundan, büyütülmesi ve taşınması mümkün olabilmektedir.Hibrit Sistem

Güneş panellerinin ve küçük rüzgar türbinlerinin iklim koşullarına göre elektrik enerjisi üretimi değişir. Bu sebeple tek başlarına çok zengin bir enerji üretim kaynağı olamaya bilirler. Sistemleri (rüzgar ve güneş) birleştirme, elektrik enerjisi üretiminde çok daha etkili olur. Bu tür enerji kaynaklarının birleştirilmesiyle oluşan sistemlere "hibrit sistem" denir.

Güneş ışınlarının en kuvvetli ve parlak olduğu yaz aylarında rüzgar hızı düşük olur. Güneş enerjisinin daha az olduğu kış aylarında ise rüzgar hızı yüksektir. Rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin enerji üretimi, günün ve yılın değişik zamanlarında da farklılık gösterir. Rüzgar hızının yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde alternatif olarak güneş enerjisinden, güneşin yetersiz olduğu günlerde de alternatif olarak rüzgar enerjisinden istifade edilebilir. Böylece sistemde enerji üretiminin devamlılığı sağlanmış olurTarımsal Sulama

Elektrik temininin sıkıntılı olduğu kırsal alanlarda dizel jeneratörlerle sulama sistemlere göre solar sulama sistemleri daha temiz, daha verimli, daha karlı ve daha kolay enerji çözümüdürler.

Solar Sulama, tarım ve ziraat ile uğraşan çiftçileri desteklemek amaçlı dizayn edilmiş ve uzun vadede ekonomik geri dönüşümü olan sistemlerdir.

Sadece ilk yatırım maliyeti vardır, uzun ömürlüdürler.
Bakım ve işletme maliyeti hemen hemen sıfırdır.
Elektriksel kayıplar azdır, yüksek verimlidirler.
Montajı kolay, basit ve pratiktirler.
Tak çalıştır ve unut çözümü sağlarlar.
Taşınabilir, mobil uygulamaları mümkündür.
İhtiyaca göre AC veya DC elektrik üretebilme seçeneği mümkündür.
Damla sulama, depolama vb. uygulamalar için idealdirler.
Çevre dostudurlar.
Fatura göndermezler    Isı Pompası

Isı pompası çevrede var olan düşük dereceli enerjiyi alarak ısıtma amacıyla yüksek dereceye çevirir. Toprak kaynaklı, su kaynaklı ve hava kaynaklı gibi çeşitleri vardır.

Geleneksel uygulamalarda 5 kw ısı için 5 kw enerji gerekirken, ısı pompası uygulamasında 5 kw ısı için 1 kw enerji gerekir. Bu nedenle ısı pompası sıvı yakıtlı kazanlardan 3 ile 5 kat daha etkili, en soğuk kış mevsiminde bile konut ısıtmaları için çok daha verimli ve ekonomiktir

Isıyı çok iyi depolayabilme özelliği sayesinde toprak en verimli ısı kaynağıdır. Toprak altına yatay (serme) veya dikey borulama (sondaj) yapılarak topraktaki saklı ısı borular içinde dolaşan suya transfer ettirilir ve enerjisinden faydalanılır.

Isı pompaları diğer ısıtma sistemlerine göre düşük ısıtma maliyetleriyle ekonomik anlamda rakipsizdirler.
Düşük maliyetlerine ilaveten diğer ısıtma sistemlerindeki gibi güvenlik ve bakım maliyetleri yoktur.
Ayrıca, kullanılan enerjinin büyük kısmı çevrede serbest halde bulunduğundan, ısı pompaları gaz ve petrol fiyatlarının ani artışından etkilenmezler.
Güneş enerjisi ile ısı pompası entegrasyonu ideal bir ısınma sistemidir.


Solar Isıtma

Güneş enerjisinden faydalanılarak sıcak su elde edilmesi çok uzun zamandır ülkemizde kullanılmaktadır.

Şimdi sıra, bu teknolojiyi diğer enerji kaynaklarıyla birleştirerek su ve mekân ısınmasını aynı anda sağlamaya gelmiştir. Güneş kollektörü, elektrik üreten güneş paneli, kombi, ısı pompası gibi, birçok sistemi tek sistemde birleştirerek büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlarken sürdürülebilir bir çevreye de katkıda bulunmak mümkün olabilmektedir.

Kombi line sistemi sayesinde , ihtiyaç duyulacak sıcak su sağlanabileceği gibi, aynı zamanda üretilen ve depolanan sıcak su kalorifer ısıtılmasında da kullanılacaktır.

Ayrıca su depolama tankının iç kısmının emaye ile kaplanması nedeni ile üretilen sıcak su içme suyu kalitesinde olacak, gerektiğinde içme suyu olarakkullanılabilecektir


Aydınlatma

Aydınlatmada çözüm nedir?

Çağdaş olması, ekonomik olması, uzun ömürlü olması, çevre dostu-geri dönüşümlü olması ve geleceğin aydınlatma sistemi olması dolayısıyla LED dir.

Gelecek sizin için de önemliyse tercihiniz LED olmalıdır

Hızla ilerleyen LED teknolojisi yakın gelecekte, mevcut aydınlatmasistemlerinin yerini alacaktır. Yüksek enerji tasarrufu sağlaması, ısı yaymaması, uzun ömürlü ve çevreye duyarlı olması önemli özelliklerindendir.

LED aydınlatma ürünlerinin bu özellikleri, dünya standartlarında üretilmiş olmalarındandır. Pazar payının artmasıyla başlayan ucuz ve taklit üretimler ne yazık ki tüketicilere ciddi zararlar verebilmektedir. Bu sebeple doğru LED ve kaliteli LED aydınlatma ürünlerinin üretilmesi yüksek teknoloji ve bilgi gerektirmektedir.

Düşük güç tüketimlerinden dolayı Solar Enerji gibi yenilenebilir enerji uygulamaları ile çalışan devrelerde ve mobil uygulamalarda tercih edilmektedirler.
Daha az enerji tüketirler.
Cıva, kurşun v.b. ağır metaller içermezler, çevre dostudurlar.
En fazla geleneksel flouresant lambasının onda biri kadar enerji kullanırlar